กำลัง ปรับปรุง เว็บ

CPU 1 CORE

VPS PLAN 1

RAM 2G | HARDDISK 80G

IP ADDRESS 1

BUY

TRUE | TMT 600

โอน ธนาคาร 500

CPU 2 CORE

VPS PLAN 2

RAM 4G | HARDDISK 80G

IP ADDRESS 1

BUY

TRUE | TMT 800

โอน ธนาคาร 700

CPU 3 CORE

VPS PLAN 2

RAM 6G | HARDDISK 80G

IP ADDRESS 1

BUY

TRUE | TMT 1000

โอน ธนาคาร 900

CPU 4 CORE

VPS PLAN 4

RAM 8G | HARDDISK 80G

IP ADDRESS 1

BUY

TRUE | TMT 1300

โอน ธนาคาร 1200

CPU 8 CORE

VPS PLAN 5

RAM 16G | HARDDISK 80G

IP ADDRESS 1

BUY

TRUE | TMT 2300

โอน ธนาคาร 2000

CPU 8 CORE

VPS PLAN 6

RAM 32G | HARDDISK 80G

IP ADDRESS 1

BUY

TRUE | TMT 3000

โอน ธนาคาร 2800

รายละเอียดช่องทางการติดต่อ

TEL : 089 699 4745

SKYPE : admin@beezashop.com

Email: admin@beezashop.com